Готов ратвор за почистване на гланцирани подове – Glazur 5 литра

Готов ратвор за почистване на гланцирани подове

Код: 163

GLAZUR 5л. готов ратвор за почистване на гланцирани подове. Разреждане 1:200