Препарат за почистване на замърсявания и мазнини – 4Dirt

Препарат за почистване на силни замърсявания и мазнини

Код: 640

4DIRT 1л. Препарат за почистване на силни замърсявания и мазнини. Разреждане: 1:20 до 1:20