Препарат за защита от хлъзгане – Dispersion

Препарат за защита от хлъзгане

Код: 532

DISPERSION 1л. за защита от хлъзгане с отличен филмообразуващ ефект.